صفحه اصلی   پيشنهادات   تماسها  

             

     

   ارتباط با صنعت

   طرح ها و پروژه ها

   اعضای همکار  

   اعضای اصلی

   اهداف

   دستاوردها

    فعاليتها

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 برج میلاد آسمان‌خراشی در شمال غربی تهران، بلندترین برج ایران، چهارمین برج مخابراتی و هشتمین برج بلند جهان است. این سازه با بلندای ۴۳۵ متری و شکل ظاهری متفاوتش، تقریبا از همه جای تهران نمایان است.


برج آزادی نماد شهر تهران که در سال ۱۳۴۹ توسط معماری ایرانی ساخته شد. معماری شاخص آن و تلفیق طاق‌های معماری قبل و بعد از اسلام آن را به نمادی زیبا به لحاظ معماری تبدیل کرده است.


دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیش از ۵۰ سال سابقه یکی از شاخص ترین دانشکده های ایران و منطقه در زمینه مهندسی عمران.
 

قرارداد طرح هاي پژوهشي اعضاي هسته قطب علمي

1- طرح آقاي دكترامير رضا زراتي با عنوان كاربردطوق در كاهش آب شستگي در اطراف پايه هاي پل

2- طرح آقاي دكتر احمد فهيمي فر با عنوان بررسي آسيب ها و خسارات ناشي از زلزله بر تونل ها و روشهاي تعمير و مقاوم سازي آنها

3- طرح آقاي دكتر مير محمد مير حسيني با عنوان بررسي اثرات ساختگاه بر امواج زلزله درآبرفت محدوده مركزي شهر تهران). و مدت

4-طرح آقاي دكتر تهراني زاده با عنوان تعيين طيف خطر يكنواخت و طيف طراحي براي حوزه هاي نزديك به گسل.

 5-طرح آقاي دكتر محمد زمان كبير با عنوان بررسي رفتار خستگي سازه هاي پلهاي بتن مصلح مقاوم شده با FRP تحت بارهاي ترافيك .

6-طرح آقاي دكتر امام پيش بيني روانگرائي جرياني در ماسه هاي شل و اشباع با استفاده از روشهاي عددي.

7- طرح آقاي دكتر اردشير ديلمي :بررسي ضوابط مبحث دهم مقررات ملي ساختمان در مورد اتصال خمشي تير I شكل به ستون قوطي

8- طرح آقاي دكتر احمد طاهر شمسي :بررسي عددي شكل هندسي مخازن سد ها بر روي جريان خروجي ناشي از پديده شكست سد

9-طرح آقاي دكتر محمد زمان كبير باعنوان: دستورالعمل طراحي و ضوابط اجرائي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح توسط پوشش هاي FRP

10- طرح آقاي دكتر علي اكبر رمضانيانپور باعنوان :مشخصات مكانيكي مصالح سازه هاي موجود با استفاده از روش هاي مخرب و غير مخرب .

11-طرح آقاي دكتر محسن تهراني زاده كاربرد ميراگرهاي اصطكا كي در مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي

 12-طرح آقاي دكتراحمد فهيمي فر با عنوان "رفتار تونل ها تحت بارهاي لرزه اي با در نظر گرفتن اثر عمق

 13-طرح آقاي دكترمحمد زمان كبير با عنوان: بررسي عملكرد تقويت ديوارهاي آجري غير مسلح با استفاده از پوشش پليمري تقويت شده با الياف (FRPS ) در بارگذاري جانبي وصفحه اي

 14- طرح آقاي دكترسيد محمد رضا امام با عنوان :تعيين د رصد خاكهاي ريزدانه موجود در خاكهاي دانهاي با استفاده از آزمايش CPT جهت بهسازي آنها در برابر روانگرائي ناشي از زلزله

 15- طرح آقاي دكتر امير رضا زراتي تحت عنوان :طراحي سنگچين در اطراف پايه هاي پل بر اساس آناليز قابليت اطمينان و تحليل ريسك

 16- طرح آقاي دكتر محمد زمان كبير" بهسازي لرزه اي قاب بتن مسلح دو بعدي و سه بعدي توسط دور پيچ هاي پليمريFRP

17- طرح آقاي دكترمحسن تهراني زاده تحت عنوان : پيش بيني طيف طرح در حوزه نزديك با استفاده از روش جدا كردن پالس سرعت

 

 

پنج عنوان پروژه توسط اعضا هيئت علمي اين دانشكده جهت استفاده اعتبارات طر ح پيشرو صنايع نوين مربوطه وزارت صنايع و معادن بشرح ذيل ايفاد مي گردد .

       1-بكار گيري پانل هاي سبك و عايق پيش ساخته شاتكر يتي بعنوان ميان پيراموني در اسلت هاي بتني و فلزي
      مجري :دكتر محمد زمان كبير

       2- توليد بهينه خاكستر پوسته برنج و كاربرد آن در جايگزيني سيمان و افزايش دوام بتن
      مجري :دكتر علي اكبر رمضانيان پور

       3-ساخت و كاربرد ميراگرهاي اصطكاكي در مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي
      مجري :دكتر محسن تهراني زاده

      4-تحليل ريسك در طراحي پي پايه هاي پل براي آب شستگي
     مجري :دكتر امير رضا زراتي

      5- بهسازي دستگاه سه محوري خزش سنگ ها و تجهيز به وسايل اندازه گيري خود كار
     مجري :دكتري احمد فهيمي فر

           
 
 

   ارتباط با ما | نقشه پايگاه | دانشگاه صنعتی اميرکبير
   ايران ، تهران ، خيابان حافظ ، دانشگاه صنعتی اميرکبير، قطب علمی مقاوم سازی .